Els municipis que gestiona Aigües de Manresa i que es veuen afectats per aquesta alerta són Monistrol de Calders, Calders, Santa Maria d’Oló i Marganell. 

En data de 26/7/2022 s’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/2374/2022 de 23 de juliol, del  director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de 5 unitats d’explotació i es  declara l’entrada en alerta per sequera  hidrològica de les unitats d’explotació 01 Anoia  – Gaià, 07 Capçalera del Ter i 16 Mitjà  Llobregat.

L’ACA anuncia les següents mesures:

a) Reg (públic i privat)
El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en  l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les  condicions de temperatura i humitat. Cal evitar  el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes  de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot  superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les  entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb  numeració parella o sense numeració poden  regar els dimecres i els dissabtes, i els que  tinguin numeració senar els dijous i els  diumenges.

b) Piscines
La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
• El reompliment parcial de piscines que  disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua,  en les quantitats indispensables per reposar les  pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de  filtres i per garantir la qualitat sanitària de  l’aigua.
• El primer ompliment de piscines de nova  construcció.
• En centres educatius, l’ompliment complert o  parcial de piscines desmuntables de capacitat  inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

c) Neteja de carrers, mobiliari urbà…
Es prohibeix als particulars la neteja de carrers,  paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició  no inclou la neteja amb pal de fregar, amb  galleda i esponja o amb sistemes de neteja  d’alta pressió.
Els serveis municipals han de realitzar la neteja  amb la mínima despesa d’aigua indispensable i  prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no  procedent de la xarxa d’abastament d’aigua  potable.

d) Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: 
• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
• Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
• També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

e) Fonts ornamentals
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

f) Eliminació de pols a l’aire
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

g) Granges
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies