La Fundació

 El Parc de la Sèquia és la marca sota la qual treballa la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia. És fruit de la col·laboració entre la Junta de la Sèquia, entitat mancomunada dedicada a la gestió d’aquest canal d’aigua entre Balsareny i Manresa, i Aigües de Manresa, l’empresa pública gestiona l’aigua a disset municipis i una EMD del Bages i el Moianès. Ambdues entitats reverteixen als ciutadans part dels seus beneficis.

Bon ús de l’aigua

Cada català beu poc més d’un litre d’aigua al dia i en consumeix més de 150 litres. Com pot ser possible? Ara bé, no n’hi ha prou estalviant aigua, també convé no embrutar-la ni contaminar-la.

Si vols reduir el teu consum d’aigua i tenir uns rius ben nets, proposa’t:

Portar a la deixalleria tot el que contamina l’aigua: medicaments, pesticides i tot el que pugui aixecar sospites
No aboquis olis, pintures, vernissos ni dissolvents per l’aigüera, per favor! La depuradora no és infal·lible.
Passa’t tant temps com vulguis a la dutxa, però obrint l’aixeta només per esbandir-te.
Descobrir que un dels botons de la cisterna serveix per no buidar-la del tot.
Programar el reg per no convertir el jardí en una piscina.
Instal·lar airejadors a les aixetes per consumir menys aigua.
Recollir l’aigua freda de la dutxa mentre s’escalfa  per fer servir com a cisterna del vàter
Netejar la fruita i la verdura amb una palangana sota la pica, i recuperar l’aigua per regar
Si no tens doble descàrrega, posa una ampolla amb aigua dins la cisterna i en reduiràs la quantitat.
Reviseu les possibles fuites dins de casa, i repareu-les.
Descongeleu els aliments a la nevera.
Tanqueu l’aixeta mentre us raspalleu les dents o us renteu les mans.

Tarifes socials

En aquesta secció trobareu les diferents tarifes socials a les que es poden acollir les persones abonades a Aigües de Manresa, S.A.

Blank
Tarifa reduïda

Alguns municipis disposen d’algun tipus de tarifa reduïda o tarifa social. Informeu-vos-en al vostre Ajuntament.

Cànon social

Les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat poden acollir-se a les bonificacions del cànon social zero de l’Agència Catalana de l’Aigua, que implica no pagar per aquest concepte a la factura de l’aigua. Per acollir-se a aquesta bonificació, cal adreçar-se als Serveis Socials dels respectius ajuntaments.

S’hi poden acollir:

Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

 • Famílies amb tots els seus membres en situació d’atur: Abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
 • Persones perceptores de pensions mínimes contributives:
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Col·lectius d’especial protecció:
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).
 • Vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial:

Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Tots aquests tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l’Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti aquesta pàgina.

Fons social

Aigües de Manresa disposa d’un fons social de 150.000€ anuals per la lluita contra la pobresa energètica en termes d’aigua. Aquest fons serveix per atendre les bonificacions de les tarifes i els ajuts al pagament del rebut de l’aigua de les famílies i persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, determinats pels professionals dels Serveis Socials municipals, que són qui defineixen qui s’hi pot acollir.

Tarifa familiar - ampliació d'estadants

És una bonificació a la que es poden acollir els subministraments domèstics, i que consisteix en l’ampliació del límit del tram de consum de 3m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

S’aplicarà sempre que el titular del contracte estigui empadronat, hi hagi més de 3 persones empadronades a l’habitatge. Quan un dels membres empadronats tingui un grau de disminució de més del 75% comptarà com a dos estadants.

Com s’ha de demanar?

 • Cal aportar certificat de convivència.
 • Quan un dels membres empadronats té un grau de disminució  >75%, caldrà que sol·liciti directament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

El tràmit es pot fer directament des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

O bé, online a la nostra web o presentant a les oficines d’Aigües de Manresa el certificat de convivència de l’adreça de subministrament, juntament amb aquest formulari completat.

Convenis

Aigües de Manresa està vinculada a un territori, a un sector i a uns valors que vol compartir. Es per això que busquem col·laboracions amb empreses, entitats i fundacions del territori. Aquí trobareu un llistat dels convenis que tenim signats:

Blank
FUB-UManresa

Signat al març del 2019, aquest conveni emmarca la participació d’Aigües de Manresa en el programa Premium de la FUB amb l’objectiu de fomentar la relació entre el teixit empresarial del territori i els estudis d’Administració i Direcció d’empreses que porta a terme la universitat.

Visitar web

Ampans

Signat a l’abril del 2019, es basa en dues matèries ja definides: la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual per part d’Aigües de Manresa i la contractació de serveis especialitzats del seu Centre Especial de Treball.

Visitar web

Fundació Althaia

Signat al maig del 2019 té com a objectiu impulsar projectes que contribueixin en la millora de la salut de les persones i el medi ambient del territori.

Visiteu el web

Fundació Convent Santa Clara

Signat a l’agost del 2019. Es basa en el desplegament d’activitats relacionades amb l’ajuda a la comunitat i la inclusió social, amb projectes de formació, programes d’aprenentatge i fins i tot divulgació.

Visitar web

UPC

Signat al gener del 2020. Vol aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i col·laboracions ja existents.

Visitar web

Creu Roja

Signat al març del 2021. Té com a objectiu definir la cooperació entre ambdues entitats per al desenvolupament de programes d’integració de col·lectius vulnerables, particularment en projectes de formació i inserció professional. 

Visitar web

Pla d’igualtat

És un document que recull diferents mesures per ajudar l’empresa a impulsar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, i eliminar qualsevol tipus de discriminació.

Des de fa un temps, Aigües de Manresa ja hi està treballant, i vol incidir en 8 àmbits d’intervenció: la cultura i política d’igualtat de gènere; la representativitat i distribució d’homes i dones en els diferents nivells laborals; la política de recursos humans; la formació contínua i el desenvolupament professional; les condicions i seguretat laboral; la comunicació, la imatge i el llenguatge; els usos del temps i la conciliació de la vida laboral i personal; i la prevenció de l’assetjament, les actituds sexistes i la discriminació.

 

Fonts per a esdeveniments

A partir del pla estratègic 2020-2025, volem construir una escala de valors que ens apropi al nostre entorn, que ens permeti fer créixer l’empresa i la societat que l’envolta, i que a la vegada ens permeti vincular els treballadors a l’empresa a un nivell més emocional, més humà.

Per això vam iniciar el projecte Fonts per a esdeveniments, adreçat als Ajuntaments als quals donem servei. En trobareu més informació prement el botó d’aquí sota.

 

 

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies