Política de Privadesa

RESPONSABLE DE LES DADES

Aigües de Manresa, S.A
Plana de l’Om 6, 3r 3a.
08241 Manresa
tel.938725522 i fax 938777971
correu electrònic: dpd@aiguesmanresa.cat

 

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web www.aiguesdemanresa.cat implica el reconeixement d’ haver llegit i acceptat les presents condicions i les que estableix la normativa legal vigent. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Aigües de Manresa, S.A  és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la web www.aiguesdemanresa.cat, a excepció de la informació de caràcter públic que no és de la seva propietat. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d´Aigües de Manresa

Aigües de Manresa, S:A es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació dels serveis

El responsable / prestador i el destinatari de serveis d´aquesta web es sotmet expressament a la solució extrajudicial de conflictes que preveu l´art. 32 la ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico

Menors d’edat

En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a incloure les seves dades personals o drets d´imatge en els formularis de les pàgines web.

CATEGORIES DE DADES TRACTADES PER AMSA

Les categories de dades tractades són les següents:

Servei de Pilates i Nutricionista del servei de piscines

Fitxa mèdica o fisioterapeuta: informes mèdics, tipus de malalties, afectacions Cardiovascular (HTA, colesterol, diabetis…), afectació Respiratòria (asma. bronquitis…), tipus d’al·lèrgia, patologies, antecedents familiars.

Drets d´imatge d´usuaris de les piscines i de la Transèquia

Càmeres de videovigilància i xarxes socials

Dades identificatives i de contacte: usuaris serveis Aigües de Manresa

Nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, correu electrònic, adreça, àudios de veu, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només Són necessàries per dur a terme gestions específiques.

Signatura: Signatura ològraf, signatura electrònica

Dades econòmiques i de facturació: usuaris i proveïdors Aigües de Manresa

Dades bancàries facilitades pel client (IBAN) o per persona autoritzada, número de factura, import de factures i deute.

Dades de consum i dades tècniques del servei contractat.

Lectures de consum, dades de la telemesura, incloses dades històriques de consum, número de comptador, tipus de consum. Malgrat que no sempre permetran la identificació de l’usuari, aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.

Diferents dades facilitades voluntàriament per l´interessat al posar-se en contacte amb AIGÜES DE MANRESA per:

· Efectuar una reclamació

· Comunicar una emergència

· Fer consultes del servei

· Etc.

 

Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a Aigües de Manresa i que quedaran integrades en l’expedient de contracte.

Aquestes dades s’utilitzen per a la correcta prestació el servei. (Exemple: dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions en nom seu relacionades amb el seu contracte).

 

Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d´AIGÜES DE MANRESA

Visitar la pàgina web i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l’usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip.

 

Dades facilitades per l’usuari en realitzar gestions i tràmits a través de l’Oficina Virtual

Les persones usuàries del servei podrà registrar-se en l’Oficina Virtual i realitzar els tràmits i les gestions habilitats. Per a donar-se d’alta en l’Oficina virtual el client ha d’acceptar les seves condicions d’ús.

La realització d´enquestes estadístiques i de satisfacció relacionades amb el serveis que ofereix AIGÜES DE MANRESA,S.A

 

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el compliment d’una obligació contractual, d´una obligació legal o en interès legítim del responsable del tractament.

DESTINATARIS, CESSIONS I/O TRANFERÈNCIES DE DADES

D´acord amb l´art. 5 de la Llei Orgànica 3/2018, el responsable del tractament de dades personals així com el personal laboral contractat que intervinguin en qualsevol fase d’aquest tractament estan subjectes al deure de confidencialitat i de secret professional

Les dades es cediran a administracions públiques amb competència en la matèria dels serveis que ofereix AIGÜES DE MANRESA, S.A. També a l´empresa encarregada de fer les enquestes de satisfacció.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Es preveuen cessions de dades a les autoritats judicials competents, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, a l’Ajuntament de Manresa i/o a altres ens municipals per a l’exercici de les seves competències i a altres organismes en els supòsits establerts legalment. No es preveuen transferències internacionals de dades.

 

QUANT DE TEMPS ES CONSERVEN LES DADES

Les dades dels clients i/o usuaris es conservaran mentre duri la relació contractual. Un cop finalitzada aquesta relació es conservaran les dades personals degudament bloquejades mentre duri la responsabilitat legal derivada d´una llei.

 

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Corresponen els següents drets en matèria de protecció de dades personals:

DRET

Accés: Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades d’AIGÜES DE MANRESA

Rectificació: Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes

Supressió: Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals

Oposició: Pots sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes, per exemple, enquestes de satisfacció

Limitació del tractament: Pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en els casos següents: · Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.

· Quan el tractament sigui il·lícit, però t’oposes a la supressió de les teves dades.

· Quan AIGÜES DE MANRESA no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

· Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus

Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, a més d’indicar-nos que les transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable del tractament.

 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat al tractament de les vostres dades personals per correu electrònic a dpd@aiguesmanresa.cat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre

Teniu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a l’Agència protecció de dades de Catalunya (APDCAT). També podeu, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi responsable de la web www.aiguesdemanresa.cat

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies