Tràmits Online

Informació

Tràmits per abonats

volem facilitar les gestions que hagis de fer amb nosaltres

I per fer això, et fem més ràpides alguns dels tràmits. Pots començar el procés escollint municipi, i tot seguit tipus de tràmit. 

Saps quina documentació necessites per a cada tràmit?

Seleccionant el tràmit a la columna de l’esquerra, es desplegarà el formulari amb la documentació que necessites, i també ho trobaràs a l’apartat de tràmits de la pàgina de preguntes freqüents.

Alta del servei de subministrament d’aigua potable

Són necessaris els següents documents per adjuntar:

 • DNI Escanejat
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer
 • En el cas d’ús domèstic:
  • Cèdul·la d’habitabilitat en vigor.
  • Si s’escau, qualificació definitiva de protecció oficial
 • En el cas d’ús comercial/industrial:
  • Llicència d’activitat
  • Segons municipis la documentació varia. Escolliu el municipi que correspongui i desplegueu per veure la documentació específica.
 • Per primera ocupació: Butlletí instal·lador i llicència de primera ocupació
 • Si és subrogació:
  • Divorci o separació: conveni o acord.
  • Defunció: certificat i acceptació d’herència.
  • Absorció o fusió empresarial: escriptures de fusió o transformació.

Text variable

  Dades personals

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


  Dades del punt de subministrament
  Dades bancàries
  Documentació a adjuntar
  Si és primera ocupació:
  Tarifes
  Llei de protecció de dades
  Veure política de privadesa

  La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

  Comptador per obres

  Per sol·licitar l’alta d’aigues d’obres cal descarregar l’excel de declaració de punts d’aigua, emplenar-lo correctament i carregar-lo al formulari següent. També caldrà adjuntar:

  • DNI escanejat
  • Autorització SEPA
  • La llicència d’obres
  • Els plànols:
   • De situació
   • Si s’escau, de la bateria de comptadors
   • Si s’escau, del clavegueram

  Text variable

   Dades personals

   En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


   Dades del punt de subministrament
   Dades bancàries
   Documentació a adjuntar
   Plànols
   • Dimensions de l'armari de comptadors.
   • Diàmetre del tub de desguàs.
   • Indicació del punt de llum.
   • Recorregut del tub d'alimentació, des de la xarxa general del carrer fins a la bateria de comptadors (si va penjat pel sostre del pàrquing o va embeinat).
   • Situació de l’arqueta sifònica.
   • Diàmetre d’entrada i sortida a l’arqueta sifònica.
   • Tub de ventilació.
   • Superfície de recollida d’aigua de cobertes i terrasses.
   Llei de protecció de dades
   Veure política de privadesa

   La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

   Canvi de nom

   Per sol·licitar el canvi de nom cal descarregar l’escrit de cessió del comptador, emplenar-lo correctament i carregar-lo al formulari següent.

   També caldrà tenir preparat per adjuntar:

   • DNI escanejat
   • Escriptura de propietat o contracte de lloguer
   • Lectura recent del comptador

   Text variable

    Dades personals

    En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


    Dades del punt de subministrament
    Dades bancàries
    Documentació a adjuntar

    Descarregar escrit cessió del comptador(PDF)
    Si és subrogació per:
    Tarifes
    Llei de protecció de dades
    Veure política de privadesa

    La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

    Donar de baixa un comptador

    Caldrà tenir preparat per adjuntar:

    • DNI escanejat
    • Si s’escau, el comprovant de liquidació de les factures pendents.
    • Lectura recent del comptador

    Text variable

     Dades personals
     Dades del punt de subministrament
     Documentació a adjuntar
     Llei de protecció de dades
     Veure política de privadesa

     La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

     Altres embrancaments

     En el cas d’incendis cal descarregar la declaració d’instal·lació, emplenar-la correctament i carregar-la al formulari següent.

     També caldran els següents documents per adjuntar:

     • DNI Escanejat
     • Plànol de situació i si s’escau, d’embrancament d’aigua, clavegueram i/o incendis.

     Text variable

      Dades personals

      En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


      Dades del punt de subministrament
      Dades bancàries
      Documentació a adjuntar
      Plànols (ubicació, situació comptador, clavegueram, incendis, etc)
      • Situació de l'arqueta sifònica.
      • Diàmetre d'entrada i sortida a l'arqueta sifònica.
      • Tub de ventilació.
      • Superfície de recollida d'aigua de cobertes i terrasses.
      • Número de BIE'S: 25 mm, 45 mm.
      • Número de Ruixadors (sprinkler)
      • Diàmetre de sortida de la instal·lació interior.
      • Indicar si el tub alimentació va vist o soterrat.
      • Número hidrants interior: DN-80mm - DN100mm.
      • Pressió demanada.
      • Cabal punta demandat.
      • Si tenen dipòsit de reserva.
      • Si tenen grup de pressió.
      • Omplir i signar el següent registre.
      Llei de protecció de dades
      Veure política de privadesa

      La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

      En el cas de NAVÀS cal adreçar-se a Serveis Municipals de Navàs.

      Plaça Ajuntament, 8. 08670 Navàs.
      Tel. 93 820 44 99 – http://smn.navas.cat/

      Text variable

      Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
      Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACCEPTAR

      Aviso de cookies