Tràmits Online

Informació

Tràmits online

Volem facilitar les gestions que hagis de fer amb nosaltres.

I per fer això, et fem més ràpides alguns dels tràmits. Pots començar el procés escollint municipi, i tot seguit tipus de tràmit.

Saps quina documentació necessites per a cada tràmit?

La documentació més freqüent és:

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

AUTORITZACIÓ DE TRÀMIT I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

CESSIÓ DE COMPTADOR PER CANVI DE NOM

Seleccionant el tràmit a la columna de l’esquerra, es desplegarà el formulari amb la documentació que necessites, i també ho trobaràs a l’apartat de tràmits de la pàgina de preguntes freqüents.

Alta del servei de subministrament d’aigua potable

Són necessaris els següents documents per adjuntar:

 • DNI Escanejat.
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • En el cas d’ús domèstic:
  • Cèdul·la d’habitabilitat en vigor.
  • Si s’escau, qualificació definitiva de protecció oficial.
 • En el cas d’ús comercial/industrial:
  • Llicència d’activitat.
  • Segons municipis la documentació varia. Escolliu el municipi que correspongui i desplegueu per veure la documentació específica.
 • Per primera ocupació:
  • Butlletí instal·lador.
  • Llicència de primera ocupació (excepte Castelltallat).
 • Si és subrogació:
  • Divorci o separació: conveni o acord.
  • Defunció: certificat i acceptació d’herència.
  • Absorció o fusió empresarial: escriptures de fusió o transformació.

Text variable

  Dades personals

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


  Dades del punt de subministrament
  Dades bancàries
  Documentació a adjuntar
  Només cal que aporteu la pàgina on es pugui veure el nom del propietari i de la finca.
  Si és primera ocupació:
  Tarifes
  Observacions
  Llei de protecció de dades
  Veure política de privadesa

  La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

  Comptador per obres

  Per sol·licitar l’alta d’aigues d’obres cal descarregar l’excel de declaració de punts d’aigua, emplenar-lo correctament i carregar-lo al formulari següent. També caldrà adjuntar:

  • DNI escanejat
  • Autorització SEPA
  • La llicència d’obres
  • Els plànols:
   • De situació
   • Si s’escau, de la bateria de comptadors
   • Si s’escau, del clavegueram

  Text variable

   Dades personals

   En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


   Dades del punt de subministrament
   Dades bancàries
   Documentació a adjuntar
   Plànols
   • Dimensions de l'armari de comptadors.
   • Diàmetre del tub de desguàs.
   • Indicació del punt de llum.
   • Recorregut del tub d'alimentació, des de la xarxa general del carrer fins a la bateria de comptadors (si va penjat pel sostre del pàrquing o va embeinat).
   Observacions
   Llei de protecció de dades
   Veure política de privadesa

   La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

   Canvi de nom

   Per sol·licitar el canvi de nom cal descarregar l’escrit de cessió del comptador, emplenar-lo correctament i carregar-lo al formulari següent.

   També caldrà tenir preparat per adjuntar:

   • DNI escanejat
   • Escriptura de propietat o contracte de lloguer
   • Lectura recent del comptador

   Text variable

    Dades personals

    En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


    Dades del punt de subministrament
    Dades bancàries
    Documentació a adjuntar
    Només cal que aporteu la pàgina on es pugui veure el nom del propietari i de la finca.
    Només cal que aporteu la pàgina on es pugui veure el nom del propietari i de la finca.
    Tarifes
    Observacions
    Llei de protecció de dades
    Veure política de privadesa

    La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

    Donar de baixa un comptador

    Caldrà tenir preparat per adjuntar:

    • DNI escanejat
    • Si s’escau, el comprovant de liquidació de les factures pendents.
    • Lectura recent del comptador

    Text variable

     Dades personals
     Dades del punt de subministrament
     Documentació a adjuntar
     Observacions
     Llei de protecció de dades
     Veure política de privadesa

     La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

     Altres embrancaments

     En el cas d’incendis cal descarregar la declaració d’instal·lació, emplenar-la correctament i carregar-la al formulari següent.

     També caldran els següents documents per adjuntar:

     • DNI Escanejat
     • Plànol de situació i si s’escau, d’embrancament d’aigua, clavegueram i/o incendis.

     Text variable

      Dades personals

      En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.


      Dades del punt de subministrament
      Dades bancàries
      Documentació a adjuntar
      Plànols (ubicació, situació comptador, clavegueram, incendis, etc)
      • Dimensions de l'armari de comptadors.
      • Diàmetre del tub de desguàs.
      • Indicació del punt de llum.
      • Recorregut del tub d'alimentació, des de la xarxa general del carrer fins a la bateria de comptadors (si va penjat pel sostre del pàrquing o va embeinat).
      • Omplir i signar el següent registre: Declaració de punts d'aigua per Edifici Residencial. Declaració de punts d'aigua per Edifici No Residencial.
       • Situació de l'arqueta sifònica.
       • Diàmetre d'entrada i sortida a l'arqueta sifònica.
       • Tub de ventilació.
       • Superfície de recollida d'aigua de cobertes i terrasses.
       • Número de BIE'S: 25 mm, 45 mm.
       • Número de Ruixadors (sprinkler)
       • Diàmetre de sortida de la instal·lació interior.
       • Indicar si el tub alimentació va vist o soterrat.
       • Número hidrants interior: DN-80mm - DN100mm.
       • Pressió demanada.
       • Cabal punta demandat.
       • Si tenen dipòsit de reserva.
       • Si tenen grup de pressió.
       • Omplir i signar la següent declaració de dispositius de la instal·lació interior contra incendis.
       Observacions
       Llei de protecció de dades
       Veure política de privadesa

       La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

      Ampliació dels trams del cànon de l’aigua

      És una bonificació a la que es poden acollir els subministraments domèstics, i que consisteix en l’ampliació del límit del tram de consum de 3m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3. Cal aportar el certificat de convivència (volant d’empadronament) que emet l’Ajuntament i on es vegi que la persona titular del contracte està empadronada al domicili.

      Aquest tràmit es pot fer també directament a l’Agència Catalana de l’Aigua a través d’aquest enllaç o a Aigües Manresa completant aquest formulari i enviant-nos la informació necessària.

      Text variable

       Dades personals
       Documentació a adjuntar
       Observacions
       Llei de protecció de dades
       Veure política de privadesa

       La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit.

       Certificats varis

       Especificar a exposo quina petició es fa, en cas que no tingui una categoria prèviament definida.

        Dades personals
        Dades addicionals
        Exposo
        Llei de protecció de dades
        Veure política de privadesa

        La documentació presentada serà revisada, i el nostre personal es posarà en contacte amb vostè per finalitzar el tràmit i formalitzar el pagament.
        Aquest tràmit té un termini de resposta de 21 dies.

        En el cas de NAVÀS cal adreçar-se a Serveis Municipals de Navàs.

        Plaça Ajuntament, 8. 08670 Navàs.
        Tel. 93 820 44 99 – http://smn.navas.cat/

        Text variable

        Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
        Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

        Aviso de cookies