Dades del 2022

Auditoria d’eficiència hidràulica en el servei d’abastament de Manresa (2022)

L’auditoria d’eficiència hidràulica resumeix els diferents orígens i destinacions dels volums d’aigua utilitzats en el servei d’abastament, en aquest cas, de Manresa i en data del 2022. Inclou les entrades, sortides, consums dels usuaris i pèrdues d’aigua que apareixen en un sistema de distribució d’aigua. Aquests s’estructuren de manera que tota l’aigua introduïda a la xarxa hauria, en teoria, de ser igual a tota l’aigua extreta de la mateixa en els diferents usos, més les potencials pèrdues d’aigua que poguessin aparèixer.

En aquest esquema, podeu veure a què fan referència cada un dels conceptes que el composen:

Volum d’entrada (VE): 6.927.343 m3

Aquest volum ha de contemplar la totalitat de les fonts d’aigua tractada/potable que s’introdueix a la xarxa en baixa a la qual es refereix el càlcul del balanç hídric. Aquest volum d’aigua pot ser produït pel propi gestor i/o importat d’un tercer.

Consum autoritzat
El volum d’aigua que prenen els usuaris registrats, el gestor i altres entitats autoritzades pel gestor

El 82,8% del volum d’entrada, concretament 5.734.335 m

Aigua no registrada o pèrdues d’aigua
La diferència entre el volum d’entrada al servei d’abastament i el consum autoritzat

El 17,2% del volum d’entrada, que equival a 1.193.008 m3

Aigua no registrada o pèrdues d’aigua

Pèrdues aparents o comercials
Les pèrdues aparents inclouen tot tipus d’inexactituds associades als instruments de mesura utilitzats per quantificar el consum dels usuaris, així com els errors en la lectura dels comptadors i el tractament de les dades, i les inconsistències en el procés de quantificació dels consums. Addicionalment, aquest component inclou qualsevol consum no autoritzat d’aigua, ja sigui per robatori, utilització de connexions il·legals al servei d’abastament, manipulació dels equips de mesura, i altres usos il·legítims no declarats.

Representa el 5’3% del Volum d’Entrada. Uns 366.100 m3.

Pèrdues reals
Pèrdues reals que es produeixen a la xarxa i els dipòsits d’emmagatzematge que pertanyen al servei d’abastament. És el volum perdut a través de tots els tipus de fuites, trencaments de canonades, desbordaments de dipòsits, etc.

Representa l’ 11’9% del Volum d’Entrada. Uns 826.907 m3.

Pèrdues aparents o comercials

Consums no autoritzats
El consum no autoritzat és qualsevol ús il·lícit d’aigua

Representa el 0,5% del Volum d’Entrada. Uns 37.454 m3.

Errors dels comptadors
És la porció del veritable volum consumit pels abonats que els comptadors no són capaços de registrar per les seves limitacions metrològiques.

Representa el 4’7% del Volum d’Entrada. Uns 328.646 m3.

Consulta totes les dades de l’Auditoria en aquest botó, així com els indicadors d’eficiència.

Aspectes tècnics

Volum diari d’aigua depurada (m3)

27.302

Volum diari d’aigua tractada (m3)

32.448

Estacions de tractament d’aigua potable

12

Dipòsits d’emmagatzematge 

127

Estacions depuradores d’aigües residuals

16

Instal·lacions

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies