El Pla Estratègic, Horitzó 2025, es va iniciar el 2021 i ha de finalitzar el desembre del 2025.

Durant el 2022, l’empresa ha seguit treballant en els 7 eixos marcats inicialment, portant a terme les tasques marcades. A Aigües Manresa valorem molt positivament el ritme d’assoliment al que es treballa, i volem accentuar algunes de les accions més destacades d’aquest any per a cada un dels eixos.

Àmbit d’Influència: Volíem augmentar el lligam i la proximitat amb els Ajuntaments i entitats propietàries de l’empresa, i per això hem portat a terme entrevistes presencials buscant accions de millora del servei i sinèrgies amb cada un d’ells. Fruit d’aquestes entrevistes, durant el 2023 s’implantaran algunes millores, com per exemple, el nou servei d’atenció presencial a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Compromís Ètic. Al mes de març es va presentar el Codi Ètic d’Aigües Manresa. És un document que estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l’organització. Recull els principis i valors ètics que han de guiar l’actuació del personal, en regula les normes de conducta, i determina els mecanismes de control intern, seguiment i avaluació d’aquests principis i valors.

Infraestructures. Una de les accions més importants està relacionada amb el projecte de la nova planta potabilitzadora. S’ha portat a terme una prova pilot, amb EURECAT, que ha permès comprovar que l’opció escollida per al tren de tractament que tindrà la nova planta és la més òptima.

Centrats en el Consumidor. A atenció al públic aquest 2022 s’han incorporat sistemes d’avaluació de l’atenció rebuda, que ens permetran millorar el servei i la gestió dels tràmits amb l’empresa. Conèixer aquestes dades ens ajudarà a entendre les seves necessitats, i millorar la interacció amb l’empresa i la satisfacció en el servei.

Sostenibilitat. L’octubre del 2022, juntament amb l’Ajuntament de Manresa, vam posar les bases per la creació d’una energètica pública municipal. Es tracta d’un pas important per fer front al model energètic vigent, basat en els combustibles fòssils, que comporta alts preus de l’energia, limitació de recursos, contaminació de l’aire i emissió de gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi climàtic. L’Ajuntament encarregarà les funcions a Aigües de Manresa, que ja està promovent projectes de renovables en instal·lacions del seu àmbit de gestió i que ara també ho podrà fer en equipaments municipals, així com atendre altres iniciatives d’interès públic.

Tecnologia. Com ja havíem avançat, al gener del 2022 es va portar a terme una prova pilot de telelectura que ens ha permès provar 5 tecnologies diferents, amb 14 combinacions de tipologia de comptador, de transmissió de dades i software de gestió.

Persones de l’empresa. Hem treballat internament per poder fer un anàlisi de les competències, per endreçar i millorar l’organització de l’empresa. També s’ha posat en valor la formació interna, identificant a aquelles persones que poden compartir i transmetre el seu coneixement amb la resta de la companyia.

El Pla Estratègic es pot consultar seguint aquest enllaç: https://plaestrategic.aiguesmanresa.cat/

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies