La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, ha posat a disposició dels Ajuntaments que en formen part, aigua regenerada per a neteja viària i reg de zones verdes

L’entrada en estat d’excepcionalitat per sequera d’un nombre elevat de municipis de Catalunya, va fer que Aigües de Manresa, com a mitjà propi de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, activés un sistema de regeneració d’aigua que fins ara no tenia. L’aigua regenerada que es produirà a l’EDAR de Manresa està a disposició dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat per portar a terme la neteja viària, d’embornals, i el reg de zones verdes urbanes. Aquesta aigua es carregarà en camions cisterna a través d’un hidrant destinat a aquesta funció a l’EDAR. Cal tenir en compte que no és aigua potable, i que se’n ha d’explicar l’origen quan s’utilitzi.  La concessió de l’ACA, amb informe favorable de salut pública, és temporal, per dos anys, i està lligada a una sèrie de controls i seguiments per garantir l’ús d’aquesta aigua.

 L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquesta aigua no és potable, però és apta per a usos municipals i ambientals. L’aigua tractada a l’EDAR passa per diferents processos que permeten retornar-la al medi en les condicions adequades. Per a l’aigua regenerada, s’utilitza una part d’aquesta aigua, i se li fa un tractament addicional, en aquest cas, es passa per filtres de sorra, llum ultraviolada i s’hi afegeix hipoclorit.

 La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament és una associació de 20 municipis del Bages i 2 del Moianès que té per objectiu la gestió i explotació dels sistemes públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat.

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies