Estatuts

En el document que trobareu en aquest apartat, podreu consultar els Estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

Estructura organitzativa

La direcció i administració de la societat va a càrrec dels següents òrgans: la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

La Junta General està formada pel Ple de l’Ajuntament de Manresa i representants de tots els ajuntaments i entitats que formen l’accionariat.

El Consell d’Administració és l’òrgan responsable de realitzar la gestió de totes les activitats socials, encarregades majoritàriament a la Gerència.

Convenis col·lectius

Aigües Manresa compta amb dos convenis diferents per a la plantilla. Per un costat, el conveni dels treballadors i treballadores vinculats amb el cicle de l’aigua, i per l’altre, per a l’equip de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. 

Relació de llocs de treball

Aigües Manresa compta amb dos convenis diferents per a la plantilla. Per un costat, el conveni dels treballadors i treballadores vinculats amb el cicle de l’aigua, i per l’altre, per a l’equip de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. 

RLT

Processos de selecció

En el següent desplegable podreu consultar els processos de selecció finalitzats. Els que estan en actiu es poden consultar a la pàgina de la Borsa de Treball

Operador/a de torn per a l'àrea de Depuració
Encarregat/da de neteja per a equipament esportiu

Hores sindicals

L’empresa disposa de dues representacions del personal una per cada compte de cotització,  de la mateixa manera que amb el conveni col·lectiu.

En l’àrea del cicle de l’aigua actualment hi ha comitè d’empresa format per 9 representants dels treballadors i de les treballadores . Es distribueixen en dos col·legis electorals diferents (tècnics -administratius i especialistes) i provenen de dues organitzacions sindicals : CCOO i UGT.

A les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, es compta amb 3 delegats. 

Compliance Penal

El compliance és el conjunt de bones pràctiques i procediments adoptats per l’empresa per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què ens enfrontem, i a la vegada establir els mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests.

L’increment de la sensibilitat social i l’ètica dels negocis ha fet que les empreses comencin a internalitzar estàndards ètics i legals d’obligat compliment. Els riscos que preveu el compliance són els que porten conseqüències de tipus reputacional, multes i sancions, pèrdua de negoci o exclusió de licitacions i subvencions (World Compliance Association, 2016).

 

Codi ètic

Aigües de Manresa és una empresa pública compromesa amb la transparència, i que mostra, en les seves accions i en les de les persones que hi estan relacionades, integritat i honestedat.

El Codi Ètic i de Conducta estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l’organització. Hi trobareu els principis i valors ètics que han de guiar l’actuació del personal, en regula les normes de conducta, i determina els mecanismes de control intern, seguiment i avaluació d’aquestes principis i valors.

Pressupost

Consulta els pressupostos dels darrers quatre anys en aquests enllaços, i a sota, l’evolució del pressupost d’aquest any, per trimestres.

Evolució del pressupost per trimestres

Comptes anuals

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les auditories econòmiques dels darrers quatre anys.

Inventari de béns mobles de la societat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Subvencions i ajuts públics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Publicitat institucional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Memòria

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les memòries dels darrers anys.

Auditories de les ISO

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les memòries dels darrers anys.

Auditoria de PRL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Auditoria de Compliment normatiu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Convenis

Aigües de Manresa està vinculada a un territori, a un sector i a uns valors que vol compartir. Es per això que busquem col·laboracions amb empreses, entitats i fundacions del territori. Aquí trobareu un llistat dels convenis que tenim signats:

Blank
FUB-UManresa

Signat al març del 2019, aquest conveni emmarca la participació d’Aigües de Manresa en el programa Premium de la FUB amb l’objectiu de fomentar la relació entre el teixit empresarial del territori i els estudis d’Administració i Direcció d’empreses que porta a terme la universitat.

Consulta el conveniVisitar web

Ampans

Signat a l’abril del 2019, es basa en dues matèries ja definides: la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual per part d’Aigües de Manresa i la contractació de serveis especialitzats del seu Centre Especial de Treball.

Consulta el conveniVisitar web

Fundació Althaia

Signat al maig del 2019 té com a objectiu impulsar projectes que contribueixin en la millora de la salut de les persones i el medi ambient del territori.

Consulta el conveni | Visiteu el web | Consulta les col·laboracions d’aquest any

Fundació Convent Santa Clara

Signat a l’agost del 2019. Es basa en el desplegament d’activitats relacionades amb l’ajuda a la comunitat i la inclusió social, amb projectes de formació, programes d’aprenentatge i fins i tot divulgació.

Consulta el conveni | Visitar web 

UPC

Signat al gener del 2020. Vol aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i col·laboracions ja existents.

Consulta el conveni |Visitar web

Creu Roja

Signat al març del 2021. Té com a objectiu definir la cooperació entre ambdues entitats per al desenvolupament de programes d’integració de col·lectius vulnerables, particularment en projectes de formació i inserció professional.

Consulta el conveni | Visitar web 

Col·laboracions

A partir del pla estratègic 2020-2025, volem construir una escala de valors que ens apropi al nostre entorn, que ens permeti fer créixer l’empresa i la societat que l’envolta, i que a la vegada ens permeti vincular els treballadors a l’empresa a un nivell més emocional, més humà.

Per això vam iniciar el projecte Fonts per a esdeveniments, adreçat als Ajuntaments als quals donem servei.

Canal ètic

Cada municipi disposa d’un canal ètic propi des d’on comunicar fets, situacions o conductes contraries al dret o al Codi Ètic i, per tant a la normativa, als valors corporatius i principis ètics d’actuació. 

Si vols comunicar algun fet, situació o conducta, selecciona el municipi al desplegable.  

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies