Idiomes
Català || Español ||
Inici / Què fem? / Introducció
Introducció

Aigües de Manresa, S. A. ha tingut una evolució constant al llarg dels anys tant pel que fa al tipus d’activitat desenvolupada com per l’àmbit territorial d’actuació. El territori natural per a Aigües de Manresa, S. A. és el Bages, tant les poblacions de la plana solcada per la Sèquia com els pobles enfilats als turons o escampats per les valls.

L’activitat desenvolupada és la gestió dels següents serveis destinats al desenvolupament del territori de Manresa i el seu entorn :

• El servei d’abastament d’aigua potable, el servei de clavegueram i l’explotació dels sistemes de sanejament en alta, consistents en la captació, el tractament, l’emmagatzematge, el control sanitari, la conducció i la distribució d’aigua potable per a nuclis urbans, agrícoles i industrials així com la recollida, la conducció, l’evacuació, el sanejament i la depuració d’aigües residuals al terme municipal de Manresa i als termes municipals de la rodalia amb qui concerti els serveis.

• La planificació i execució d’obres i serveis d’infraestructura en els àmbits del cicle integral de l’aigua i el sanejament així com la gestió i explotació de les esmentades obres i serveis.

• Servei de laboratori de salut pública consistent en la recollida i transport de mostres i la realització de determinades analítiques d'aigües de consum, aigües residuals, piscines, fang, compost i sòls.

• La promoció i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, així com la posada en marxa d’iniciatives de protecció i defensa del medi ambient, del paisatge, dels elements naturals i dels conjunts urbans i historicoartístics.

• La prestació de serveis de consultoria i assistència tècnica en els camps del cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

• La prestació i gestió de serveis de caràcter esportiu, manteniment de la via pública, enllumenat i jardineria, d'esbarjo, docents, assistencials i sanitaris i altres d'interès públic i social, així com la col·laboració amb entitats públiques i privades en el foment d'aquestes activitats.Tel. 93 872 55 22
Plana de l'Om 6, 3r 3a. - 08241 Manresa - infoaiguesmanresa.cat
Fotografies de Marc Sixto, Joan A. Closes i Parc de la Sèquia - Disseny web i interactivitat: La Factoria
Web optimitzat per navegadors Firefox 20, Chrome 24 i Internet Explorer 9 o versions superiors| Avís Legal