Idiomes
Català || Español ||
Inici / Què fem? / Execució d'obres
Execució d'obres

Aigües de Manresa, executa obres relacionades amb les infraestructures del cicle integral de l'aigua, que disposa de qualificació per al concurs en l'obra pública. L'àmbit d'actuació, principalment, és l'àmbit geogràfic d'explotació de l'empresa.

 

Per tipologies destaquem:

INFRAESTRUCTURES D’ABASTAMENT D’AIGUA:

• Instal·lació de xarxes de distribució d’aigua potable.
• Instal·lació d’embrancaments d’aigua dels edificis.
• Estacions de bombament i grups de pressió.
• Edificació auxiliar.
• Plantes potabilitzadores.
• Dipòsits per a aigua potable.
• Dipòsits per a reserva d’incendis.
• Construcció de pous i captacions.
• Sistemes de telecontrol i automatització per a infraestructures d’abastament.
• Instal·lacions elèctriques.

Complexitat de les xarxes d'aigua potable

INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT:

• Instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
• Col·lectors interceptors.
• Equips electromecànics per a la depuració d’aigües residuals.
• Sistemes de control i automatització.
• Edificació auxiliar.
• Construcció de xarxes de clavegueram i col·lectors.
• Execució d’embrancaments de clavegueram per als edificis.

Construcció de la xarxa de clavegueram

A més, també s’efectuen obres d’altres tipus com són:

• Obres d’enjardinament.
• Construcció d’edificis de serveis.
• Instal·lacions de reg.
• Obres d'urbanització.
• Manteniments urbans.

 Tel. 93 872 55 22
Plana de l'Om 6, 3r 3a. - 08241 Manresa - infoaiguesmanresa.cat
Fotografies de Marc Sixto, Joan A. Closes i Parc de la Sèquia - Disseny web i interactivitat: La Factoria
Web optimitzat per navegadors Firefox 20, Chrome 24 i Internet Explorer 9 o versions superiors| Avís Legal