Avui s’ha publicat al DOGC el retorn a l’estat d’alerta per sequera en l’àmbit Ter-Llobregat decretat pel govern català.  Els municipis de la unitat Mig Llobregat, entre els quals es troben Marganell, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló, es mantenen en excepcionalitat.

Tot i que les últimes pluges han millorat la situació, encara ens trobem en alerta per sequera i cal mantenir les bones pràctiques d’estalvi d’aigua per garantir la sostenibilitat dels nostres recursos hídrics.

Les restriccions vigents en aquesta fase són les següents:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25%.
  • Reducció del 5% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).
  • Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.
  • S’estableixen limitacions al ompliment parcial de piscines d’aigua dolça (veure mesures específiques).
  • S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.

Granges. L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Reg públic i privat. El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.

El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Neteja de vehicles. L’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines. No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.

Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres.

Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.

En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut.

Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial i d’aquelles piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Fonts ornamentals. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols en l’aire.  Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

A la web d’Aigües de Manresa podreu consultar les restriccions i consell d’estalvi d’aigua: https://www.aiguesmanresa.cat/la-sequera/

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies