Avui entra en vigor l’estat de preemergència per sequera en l’àmbit Ter-Llobregat, que afecta a tots els municipis que gestionem excepte els de la unitat 16 Mig Llobregat, que són Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i Marganell, que es mantenen en fase d’excepcionalitat.

L’estat de preemergència és una fase prèvia a la d’emergència, per afavorir l’estalvi i endarrerir l’entrada en la fase d’emergència. En aquesta fase es limita el consum a 210 litres per habitant i dia, i el reg de gespa en camps d’esports federats es limitarà a un màxim de 200 m³/ha/mes.

Es mantenen la resta de restriccions marcades en fase d’excepcionalitat i que reproduïm aquí sota com a recordatori:

Reducció de la dotació d’aigua. Reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles o la substitució de part dels cabals destinats al reg agrícola per aigües regenerades, la reducció del 15% per a usos industrials i la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg).

Granges. L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per  l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa, i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica. 

Reg de jardins i zones verdes (públics i privats). Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, el reg de gespa es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes.

La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable

Neteja de vehicles. L’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i  plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de  medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines. Està prohibit l’ompliment de piscines, només es permet el reompliment parcial de piscines públiques amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

La llei 9/2023, del 19 de maig, que va entrar en vigor el 23 de maig de 2023, afegeix com a excepcionalitat que les piscines d’ús públic, definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel quals’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d’ús privat de tipus 3A, definides en l’article 2.3.a del dit Reial decret, puguin fer el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

 

Les piscines definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre són:

 

. Piscines d’ús públic: obertes al públic o a un grup definit d’usaris, no destinades únicament a la família o convidats del propietari o ocupant, amb independència del pagament d’un preu d’entrada:

 

  1. a) Tipus 1. Piscines on l’activitat relacionada amb l’aigua sigui l’objectiu principal com en el cas de piscines públiques, d’oci, parcs aquàtics o spas.

 

  1. b) Tipus 2. Piscines que actuen com a servei supelmentari a l’objectiu principal, com en el cas de piscines d’hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques en centres sanitaris, entre altres.

 

. Piscines d’ús privat tipus 3A: Piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, col·legis majors o similars.

Fonts ornamentals. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport  vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu  manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols en l’aire. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

A la web d’Aigües de Manresa podreu consultar les restriccions així com consell d’estalvi d’aigua: https://www.aiguesmanresa.cat/la-sequera/

 

 

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies